Vuosikokous

08.02.2022

VUOSIKOKOUS 2022, Etelä-Savon Noutajakoirayhdistys ry

Aika ja paikka: 8.3.2022 klo 18.00, järjestetään teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset kokoukseen viimeistään maanantaina 7.3.2022 osoitteeseen anttila.ellu(at)gmail.com.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri

4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

5. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

6. Todetaan kokouksen laillisuus, sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus

7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

8. Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus vuodelta 2021

9. Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilija vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10.Päätetään alijäämän kattamisesta

11.Päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelma

12.Päätetään vuoden 2022 talousarvio

13.Valitaan hallituksen puheenjohtaja

14.Valitaan kaksi varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle

15.Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen

16.Päätetään hallituksen alaisuudessa toimivien toimikuntien perustamisesta

17.Valitaan toimikuntien puheenjohtajat

18.Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varamiehensä

19.Valitaan Yhdistyksen edustajat Järjestön kokouksiin

20.Valitaan Yhdistyksen edustajat Suur-Savon kennelpiirin kokouksiin

21. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset

22.Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

23.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

24.Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

25.Kokouksen päättäminen

08.02.2022Vuosikokous
31.03.2022NOME/WT ALO-KURSSI 2022
31.03.2022Taipumuskoekurssi 2022
31.03.2022RIISTAPÄIVÄ 24.4.2022
24.03.2022Perustottelevaisuuskoulutus noutajille Mikkelin alueella
24.03.2022NOME/WT-koulutus Kangasniemellä Villilän koirapalveluilla 7.5.2022.